Όνυχες

Κύριο χαρακτηριστικό του όνυχα είναι τα ζωντανά χρώματα και η ιδιαιτερότητα των σχεδίων του.

Ο όνυχας είναι φυσικά διαφανής και δημιουργεί ιδιαίτερο εφέ όταν φωτιστεί.

Βρείτε τον όνυχα για τη δική σας εφαρμογή μέσα από την συλλογή μας.