Μάρμαρα

Το μάρμαρο ήταν, είναι και θα παραμείνει ο Βασιλιάς των υλικών.

Έχει αγαπηθεί από γλύπτες, κατασκευαστές, αρχιτέκτονες και απλούς ανθρώπους από τους αρχαίους χρόνους με τα θαύματα της Ακρόπολης και του Παρθενώνα και συνεχίζει να συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Απλά, όμορφα και διαχρονικά.